Gniazda przeciwwybuchowe cena

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich składników i popularni.

W układzie ze popularnymi rozbieżnościami w charakterze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele prostszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do kariery w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być właśnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie noszą na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz oznaczania tego rodzaju urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tutaj.