Kasa fiskalna od 01 marca 2015

Moment może pokazać się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, bowiem nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To dobrze niższy obrót niż w minionych latach. Ministerstwo Finansów, będzie wieść do tego, żeby tę podstawę ograniczyć, będąc kolejną listę zawodów, w których handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, jeśli nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy dokładnie zrezygnować ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją dysponować, będzie ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że zostać pozbawionym odpowiednia do odliczenia lub zwrotu z podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym prosta do odliczenia 30% podatku naliczonego w sezonie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma i za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej sprzedaży w ogóle w umowy VAT zostanie dodatkowo ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stronie do samochodów, jest uzależniona z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego natomiast tym odpowiednich, części aparatu fotograficznego - podatnik musi mieć kasę fiskalną. Tak samo jest gdy zabiera się dostawą wyrobów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów danych do wykorzystania, istniej na sprzedaż. Obowiązek bez względu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez powodu na dowód PKWIU z podstawowymi wyjątkami. W ostatnim roku zostanie odebrane zdjęcie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy oferują usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. I sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w sukcesie gdy podobna czynność została zrealizowana za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Racja ci podatnicy działający tych operacje w 2015 roku muszą używać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.