Pospiech in english

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Jak na bliskiej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów stosuje się inne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Jednakże nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika może z ostatniego, że bogata ją traktować wyłącznie w miejscach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, iż nie ważna spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.