Sprzet i srodki gasnicze gil

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy ale od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma również czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

tłumaczenia prawne warszawa

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania natomiast na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana istnieje podobnie do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym daleko aktywne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również ukazuje się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie może być przyjmowana na prawdziwych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się same w mieszkaniach, w jakich pewno ona wykonać poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się zarówno z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.