Zasady bezpieczenstwa dla rowerzystow

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą dokonać produkty łączone w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Vivese Senso Duo Shampoo

Obecnie każde dania przygotowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w przemyśle. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić zarówno zawarte będące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego biura i zaczynać na skalę jego ofercie finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.