Znajomosc jezyka bierna

Obecnie pracodawcy coraz dużo zwracają uwagę na naukę języków zarówno u swoich pracowników kiedy a u kandydatów do pracy. Wcześniej z ważną znajomością języka czy nawet bez znajomości żadnego oprócz ojczystego można było spokojnie dostać się prawie do wszystkiej pracy. W chwili tej wskazane jest przecież znanie co najmniej jednego języka na okresie gwarantującym podstawową konwersację.

Poziom nauki języków wśród polaków rośnie z roku na rok. Dziś w grupach pierwszych i gimnazjum i szkołach średnich szkolony jest co najmniej jeden język obcy obowiązkowo. Badania pokazują, że kobiety które wiedzą wysoce niż jeden język inny posiadają większe nawet o 50% wynagrodzenie z pracowników bez takich umiejętności. Do czego mogą nam się przydać takie nauce języka? Jest więc niezwykle pozytywne pytanie, które stanowi w wartości meritum tematu. Otóż teraz w sztuce biurowej (z angielskiego white-collar work) nauce języków obcych wykorzystywane są do praktycznie każdych możliwych rzeczy. Poczynając od kontaktów z dalekimi klientami, dostawcami, odbiorcami czy producentami, przez tłumaczenia dokementów aż do popularnego związku ze bliskimi współpracownikami w nazwie, jacy nie są polakami, a zdarza się wtedy w dzisiejszym świecie coraz częściej. Ponadto nauka języków prosta jest podczas podróżowania za granicę, zwykle wystarczającym ujawnia się naukę języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, ale na stanowisku zdobywa jeszcze bardziej język chiński, język japoński oraz język koreański, z swego powodu : większość produkcji przeniosła się teraz do końców azjatyckich, dlatego konieczni są specjaliści wiedzący te style. Niezmiernie ważne są tłumaczenia dokementów, ponieważ azjatyccy producenci często nie znają angielskiego i chcą tłumaczy aby podpisać umowy z zachodnimi odbiorcami. Podsumowując wszystkie zebrane informacje docieramy do sądu, że prawidłowo się uczyć języków, bowiem nie tylko rodzimy się i wylewamy na następne kultury, ale świat dąży w takim kierunku gdzie bez znajomości języków będziemy na krótszej jakości od osób, które takowe znają.